fbpx

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – wymagania prawne i techniczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, szczególnie na terenach wiejskich i podmiejskich, gdzie dostęp do sieci kanalizacyjnej jest ograniczony lub kosztowny. Wybór tego rozwiązania niesie za sobą szereg korzyści, zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Podejmując decyzję o budowie takiej oczyszczalni przy naszym domu warto jednak w pierwszej kolejności przeanalizować kwestie formalne i techniczne takiej budowy. Oto nasz poradnik krok po kroku.

Od czego zacząć budowę przydomowej oczyszczalni

Jeśli decyzja o budowie oczyszczalni została już podjęta, przychodzi pora na przygotowanie się do tego procesu, zarówno pod względem formalnym, jak i technicznym. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to bowiem rozwiązanie, które pozwala na pozbycie się nieczystości z domu jednorodzinnego lub działki rekreacyjnej, jednak zanim przystąpi się do jej budowy, należy się zapoznać z przepisami prawa budowlanego i wodnoprawnego. Musimy również zastanowić się nad tym, przydomowa oczyszczalnia ścieków jaką wybrać, aby była odpowiednia, a to zależy od wielu czynników, takich jak wielkość działki, ilość mieszkańców domu czy też poziom wód gruntowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwolenie to pierwsza kwestia wymagająca ustalenia. Otóż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/d, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie należy ją zgłosić. Zatem co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy są takie, że należy dokonać we właściwym starostwie powiatowym zgłoszenia budowy oczyszczalni, w terminie minimum 21 dni przed planowanym terminem realizacji, dołączając do tego zgłoszenia wymagane dokumenty, a mianowicie plan zagospodarowania terenu, zwięzły opis techniczny zamierzenia budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, a także zgodę wodnoprawną oraz decyzję z zakładu wodno-kanalizacyjnego potwierdzającą brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, co jest uzasadnieniem potrzeby budowy takiej oczyszczalni.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Mówiąc o kwestiach wodno-prawnych, należy odróżnić zgłoszenie wodnoprawne oraz pozwolenie wodno-prawne. Przydomowa oczyszczalnia ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego to pierwszy z przypadków, o którym mowa gdy chodzi o tzw. zwykłe korzystanie z wód, czyli gdy ilość wytwarzanych na dobę ścieków nie przekracza łącznie 5m3 i dotyczy własnego gospodarstwa domowego lub rolnego. Natomiast pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadkach bardziej skomplikowanych, takich jak np. odprowadzanie ścieków z obiektów innych niż budynki mieszkalne, bądź też gdy są one odprowadzane do odbiornika wodnego.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, kiedy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie wymagał nawet zgłoszenia wodno-prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne,  nie wymagają zgłoszenia w oparciu o te przepisy działania związane z odprowadzaniem ścieków po ich oczyszczeniu jeśli są one wykorzystywane do nawadniania terenów zielonych. Zatem rozprowadzanie wody po oczyszczeniu po powierzchni gruntu nie jest wówczas klasyfikowane jako działalność wymagająca uzyskania statusu urządzenia wodnego w rozumieniu ustawy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ile od granicy działki?

Przydomową oczyszczalnię ścieków należy także usytuować w odpowiednim miejscu na działce. Co to oznacza? Otóż przede wszystkim całość instalacji musi być usytuowana na działce inwestora. Nie może to być jednak dowolne miejsce na jego terenie, ponieważ obowiązują określone odległości minimalne np. od domu czy granicy działki. Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości jakie należy zachować to minimum dwa metry od granicy działki bądź drogi, a także minimum 15 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia. Wśród innych odległości wymienić należy np. 3 metry od drzew czy 1,5 m od gazociągu i wodociągu. Z kolei odległości od okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być mniejsze niż 5m.

Kto dokonuje odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków?

To, czy nasza oczyszczalnia będzie wymagała odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zależy od tego, czy oczyszczalnia dotyczy domu nowo wybudowanego, który będzie dopiero oddawany do użytkowania, czy też oczyszczalnia została zbudowana na potrzeby już istniejącego budynku mieszkalnego. Otóż odbiór jest wymagany tylko w przypadku nowych nieruchomości, dla których taki odbiór następuje wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy domu. Natomiast istniejące budynki nie wymagają odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków przez instytucje sprawujące kontrolę nad pracami budowlanymi. Natomiast w obu przypadkach, konieczne jest zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do gminy bądź urzędu miasta do eksploatacji. Konieczne jest odczekanie trzydziestu dni i przy braku sprzeciwu ze strony miasta bądź gminy można legalnie zacząć korzystać z zainstalowanego systemu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to niewątpliwie inwestycja korzystna dla środowiska, jak również podnosząca komfort życia mieszkańców nieruchomości. Jednakże, aby zapewnić jej efektywne działanie oraz minimalizować ryzyko problemów czy awarii, konieczne jest odpowiednie planowanie, projektowanie oraz użytkowanie systemu. Zatem budowa przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku z dbałością o każdy z wymienionych powyżej aspektów pozwoli na korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków w sposób bezpieczny i efektywny. Pamiętać też trzeba o dopełnieniu wszelkich formalności, aby użytkowanie odbywało się w sposób zgodny z prawem.

Nawadnianie trawników deszczówką

Nawadnianie trawników deszczówką

Nawadnianie trawnika deszczówką to sposób na oszczędzanie wody i pieniędzy. Deszczówka jest darmowa i łatwo dostępna, a jej wykorzystanie może pomóc zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym. Jest to tym bardziej korzystne rozwiązanie, że nawadnianie trawników...

czytaj dalej
Na czym polega wertykulacja trawnika?

Na czym polega wertykulacja trawnika?

Wertykulacja trawnika powinna być przeprowadzana raz do roku. Taki zabieg sprawi, że długo będziesz cieszyć się w swoim ogrodzie pięknym, zielonym dywanem. Polega on na nacinaniu darni i usuwaniu...

czytaj dalej