fbpx

Kiedy i jaki założyć system drenażowy do ogrodu?

Jeśli mieszkamy na terenie, na którym dominują słabo przepuszczalne gleby, nie raz mieliśmy okazję zauważyć stojącą wodę. Narażanie roślin na długotrwały kontakt z wodą może skutkować gniciem systemu korzeniowego lub powstawaniem grzybów. Dlatego też warto pomyśleć o rozwiązaniu tego problemu poprzez założenie odpowiedniego systemu drenażowego.

Drenaż ogrodu – kiedy przeprowadzić?

O prawidłowym odwodnieniu ogrodu powinniśmy pomyśleć jeszcze przed jego założeniem. Wtedy wszelkie prace będziemy mogli wykonać bez niszczenia zagospodarowanego już terenu oraz konieczności wykopywania posadzonych roślin. Pozwoli to nam także pokierować wodę w dogodną lokalizację, np. do oczka wodnego, stawu czy studni rozsączającej. 

Założenie systemu drenażowego w istniejącym już ogrodzie również jest możliwe, jednak bardziej czasochłonne. Dlatego też prace najlepiej rozpocząć późną jesienią lub wczesną wiosną. Dzięki temu zdążymy przed latem posiać nową trawę i zasadzić kwiaty.

System drenażowy – który wybrać?

Problem z gromadzeniem wody na powierzchni może wystąpić w ogrodzie, gdzie podłoże jest słabo przepuszczalne, występują gleby gliniaste lub gliniasto-ilaste. Woda może też zbierać się na działce płaskiej o niewystarczającym nachyleniu terenu. Aby nadmiar deszczówki mógł odpłynąć, nachylenie powinno wynosić od 3 do 20%. Dlatego też po opadach powinniśmy obserwować glebę na naszej działce. Wybór odpowiedniego systemu drenażowego zależy bowiem od ilości wody, która zostaje w zagłębieniach terenu.

Rodzaje drenażu:
• drenaż powierzchniowy – wykonuje się go na działkach płaskich i terenach o niewielkim zawilgoceniu. Polega na wysypaniu na powierzchnię ziemi gruboziarnistego piasku i wykonaniu dołków lub rowków odprowadzających nadmiar wody;
• odwodnienie liniowe – służy do osuszania nawierzchni i składa się z systemu korytek pokrytych rusztami, które odprowadzają wodę do studzienek lub kanalizacji deszczowej. Kanały umieszcza się pośrodku ścieżek ogrodowych, które muszą mieć odpowiednie nachylenie;
• odwodnienie punktowe – składa się ze studzienek odprowadzających wodę do odbiornika. Teren ogrodu powinien być tak ukształtowany, aby miał spadek w kierunku studzienek;
• drenaż podziemny – składa się z systemu rur umieszczonych w rowach wypełnionych żwirem i piaskiem. Wykonuje się go wtedy, gdy jest możliwość odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego, rzeki, kanalizacji deszczowej lub systemu zbierającego wodę zbudowanego na działce.

Na czym polega wertykulacja trawnika?

Na czym polega wertykulacja trawnika?

Wertykulacja trawnika powinna być przeprowadzana raz do roku. Taki zabieg sprawi, że długo będziesz cieszyć się w swoim ogrodzie pięknym, zielonym dywanem. Polega on na nacinaniu darni i usuwaniu...

czytaj dalej